КОНТАКТИ - Света Троица

Отиване към съдържанието
ЗА КОНТАКТИ С НАС
ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА  ПОСЕТИТЕ НАШИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
На тези богослужения ние разискваме върху Библията и Божиите истини. Нашиете богослужения са отворени за всеки. Не трябва да се притеснявате за това, че незнаете как да се държите или как сте облечени. Ние сме обикновени хора като вас, които желаем да служим на своя Бог.
Ако проявявате интерес към християнството или желаете да научите нещо повече за нашата  вяра в Бога сте добре дошли.
КЪДЕ СЕ СЪБИРАМЕ
Читалище "Христо Ботев"  ул. "Даме Груев" №1
Неделя - 10.00 часа   Сряда: 18.30 часа

БАНКОВИ СМЕТКИ
   UniCredit Bulbank      BIC/SWIFT: UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Читалище "Хр. Ботев"
ул. "Даме Груев" 1
Неделя: 10.00 часа
Сряда: 18.30 часа

Назад към съдържанието