КОНТАКТИ - Света Троица

Отиване към съдържанието
ЗА ДА СЕ СВЪРЖИТЕ С НАС
Използвайте следващата форма, за да изпратите запитване или предложение
ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА  ПОСЕТИТЕ НАШИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
На тези богослужения ние разискваме върху Библията и Божиите истини. Нашиете богослужения са отворени за всеки. Не трябва да се притеснявате за това, че незнаете как да се държите или как сте облечени. Ние сме обикновени хора като вас, които желаем да служим на своя Бог.
Ако проявявате интерес към християнството или желаете да научите нещо повече за нашата  вяра в Бога сте добре дошли.
КЪДЕ СЕ СЪБИРАМЕ
Читалище "Христо Ботев"  ул. "Даме Груев" №1
Неделя - 10.00 часа   Сряда: 18.30 часа

Назад към съдържанието