Смисълът на живота - Света Троица

Отиване към съдържанието
КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА МИ?
ЖИВОТЪТ ПРИДОБИВА ПОВЕЧЕ СМИСЪЛ, КОГАТО ЗНАЕШ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ.
Дали твоят живот има смисъл?
Въпреки изключителния технически прогрес на човечеството, отделният човек днес продължава да си задава същите основни въпроси: „Защо съм тук? Накъде отивам? Какъв е смисълът на живота?“ Ако човек не намери удовлетворяващи отговори, животът му ще бъде лишен от истински смисъл.
В нашето хуманистично общество, хората преследват най-различни цели, като си мислят, че ще намерят смисъл в тях. Някои от нещата, към които се стремят, са: успех в работата, богатство, добри взаимоотношения с хората, секс, забавления, да правят добро на другите и т.н. Хората свидетелстват, че дори и когато постигнат тези цели: богатство, взаимоотношения и удоволствие, в тях продължава да съществува голяма празнина – чувство на празнота, което нищо не може да запълни
Разбира се, смисълът на живота не е единственият въпрос, който безпокои мнозина. Тъй като условията в света се влошават, все повече хора се вълнуват от друг жизненоважен проблем.
Какъв е смисълът на живота? На този въпрос не е просто да се отговори. Някои психолози считат, че замисли ли се човек за смисъла на живота си – това вече е диагноза, сигнал, че живота на този човек не се движи в желаната от него посока.
Човек, чийто живот няма смисъл, има твърде малко основания, върху които да изгражда лични цели. Мнозина се опитват да запълнят тази липса посредством стремеж към успешна кариера или като трупат богатство. Но празнотата продължава да ги преследва. Липсата на смисъл в живота така разстройва някои хора, че те не искат да живеят повече.
А има и хора, които спокойно живеят и без да се впускат в непрестанно търсене на смисъла. На практика  повечето от нас, рано или късно се замислят – защо живеем на този свят и всеки си дава   отговор, съответстващ на изградения мироглед и жизнен опит, който поне  моментно получава удовлетворение.
Историята разказва, че навремето животът е имал ясен смисъл, даден ни от Бога: смисълът е бил в това да Му се покланяме и да живеем според това, което Той диктува. Но тъй като религиозната вяра намалява, не само Бог се губи сред нас, но заедно с него и смисъла, който Той някога гарантирал.
  Създадени сме по подобие на Бог, за да имаме връзка с Него. Единственото нещо, което може да задоволи душите ни е да имаме връзка с Него. Преди да познаваме Бог, ние сме имали много прекрасни преживявания, но не и това, за което сме предназначени. Може да сме участвали в много благородни цели, но не и за целта, за която сме създадени и която ни дава най-голямо удовлетворение. Августин го обобщава по следния начин: “Ти (Боже) си ни създал за Себе Си и сърцата ни са без покой, докато не намерят своя покой в Теб”.
Връзката с Бог е единственото, което може да задоволи копнежа на душите ни. Исус Христос е казал:  "Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее". Докато не започнем да познаваме Бог, ще бъдем жадни и гладни в живота.  Опитваме да "ядем" и "пием" всякакви други неща, но гладът и жаждата все си остават.
Обикновено, когато не допускаме Бог в живота си, се опитваме да намерим удовлетворение в нещо различно от Бог, но то никога не ни достига. Продължаваме да “ядем” и „пием” повече и повече, погрешно мислейки, че това е отговорът на проблема и все пак никога не сме изцяло задоволени. Най-дълбокият ни копнеж е да познаваме Бог, да имаме връзка с Него. Защо? Защото сме създадени за това.

ЦЕЛТА
от Мерилин А.
(Статията е със съкращение)

Винаги съм смятала, че животът трябва да има смисъл. Не е задължително да бъде всеки миг от всеки ден. Животът трябва да е повече от търсене на удоволствие, донякъде защото насладата не е трайна. Тук е за миг, а след това изчезва.
В продължение на няколко години учех философията на Достоевски, Сартр, Ницше, Сократ и много други - търсейки нещо по-значимо, мотивиращо целта на живота ми. През няколко седмици бих „изпробвала“ нова философия, за да видя дали ще проработи. Но разбрах, че тези философии са разочароващи, когато се приложат към реални житейски ситуации. Търсенето ми продължи.
Международният новинарски кореспондент на списание Time, д-р Дейвид Айкман, казва: „Всеки от нас си има свое предназначение, причина да бъде тук, която никой друг не може да ви каже, освен да я откриете от Бога.“ Д-р Айкман препоръча да започнем връзка с Исус Христос. Мога да ви обещая, че всеки, който направи първата стъпка към Исус Христос, ще има един много вълнуващ живот.“
Както д-р Айкман, така и аз произлизах от атеистична среда. И както него, открих, че изказванията на Исус за Себе Си са доста уникални. Исус не насочвал хората към Неговата философия за живота, Той насочвал хората към Себе Си. Исус е казал, че може да ни прости греховете, да ни даде мир по време на трудни обстоятелства и да ни води към живот, изпълнен със свобода.
Реших, че ако наистина има Бог, тогава искам да Го познавам. Но все още бях скептична. Задавах въпроси и говорех с християните, които познавах. Исках доказателство, че Исус е Бог. Един ден направих  поглед към доказателствата за съществуването на Бог и божествеността на Исус, и бях шокирана да открия толкова много логични, исторически факти. Тогава разбрах, че трябва да взема решение. Щях ли да Го помоля да дойде в живота ми и да му повлияе както поиска, или ще затворя страницата на тази част от живота ми и ще отхвърля възможността за „Бог“ завинаги?
След като разгледах действителните, интелектуални причини да вярвам в Исус, Го попитах, дали би дошъл в живота ми. И в същия ден търсенето ми за смисъл в живота бе напълно разрешено.
Бях изумена, че мога да имам връзка с Бога. Говорех си с Него и чрез промени в обстоятелствата, Той ми показа, че ме е чул. Той ме отведе да работя на места, които са далеч по-значими и вълнуващи, отколкото някога съм мечтала. Задавала съм Му въпроси и Той ме е отвеждал до подходящи отговори в Библията.
Тези неща не се случват само в един мрачен, дъждовен ден. Това беше истинска двустранна връзка с Бог, на която се наслаждавах непрестанно, и все още е така. Това не е защото станах светица, а защото Исус Христос би дошъл в живота на всеки, който наистина иска да Го познава и следва. Има огромна радост, която идва щом следваш Бог. За разлика от всичко или всеки друг, да познавам Исус Христос ми даде истинска цел в живота.
Истински живот: Исус Христос
Истинският живот е живот, изпълнен с удовлетворение, одобрение и цел. Откриваме го чрез връзка с Исус Христос. Никой в човешката история не е правел твърдения, каквито е направил Исус и никой не е дал такива големи доказателства, за да го подкрепи. Той твърдял, че е Бог, че може да прощава грехове и че е единственият начин, чрез който можем да познаваме Бог Отец. Исус е подкрепил тези твърдения чрез възкресението Си от мъртвите. Той наистина е най-невероятният човек, живял някога... много повече от един велик учител.
В Библията се казва, че Исус е Бог, Който станал човек: "Словото [Исус] стана плът и пребиваваше между нас"3. Той е "отпечатък на Неговото [на Бог] същество"4. Накратко, Исус Христос е разкрил точно кой е Бог. Как да започнем връзка с Него?
Не започваме връзка с Бога, като се опитваме да бъдем по-добри хора. Да опитваме по-усилено да заслужим одобрението на Бог не е начинът, по който Той иска да живеем. Били ли сте някога във връзка с човек, на когото е трябвало да опитвате да заслужите одобрението? Никак не е забавно.
Бог има толкова истинска любов към нас, че Самият Той е осигурил начин за нас да се доближим до Него... но има един проблем. В момента, това, което стои на пътя между нас и Бог е нашият грях (нашият егоцентризъм, показан с нашия гняв, раняващи думи, нетърпение, егоизъм, алчност и т.н.). Ако някога сте се чудили защо молитвите ви изглежда отиват в нищото - ето защо. Нашият грях ни разделя от Бога.
И така, какво е направил Бог така че ние да можем да имаме близка връзка с Него? Исус Христос („Бог в плът“) е поел всичките ни грехове върху раменете Си, като доброволно е умрял на кръста. Той е направил това, за да можем ние да бъдем напълно простени, напълно приемливи за Него.
Исус е направил огромната жертва да бъде бит, унижаван, бичуван и разпънат от наше име. Сега Той иска от нас да отговорим на Неговата жертва, като Го поканим в живота ни.
Истински живот: Да познаваш Бог
Той иска да Го познаваме и да изпитваме Неговата любов, радост и мир. Когато Го поканим в живота ни, получаваме Неговата прошка и започваме връзка с Него, която е предназначена да продължи вечно. Исус е казал: "Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене."5
Ако това е желанието на сърцето ти, ето примерна молитва (но думите не са толкова важни, колкото намерението на сърцето ти):

Мили Боже, признавам, че съм съгрешил/а против Теб. Благодаря Ти, че си понесъл всичките ми грехове върху Себе Си на кръста. Искам да получа Твоята прошка. Искам да имам връзка с Теб. Моля Те да влезеш в живота ми като мой Спасител и Господ. Моля Те, дай ми истинския живот, който идва само от Теб.
БАНКОВИ СМЕТКИ
   UniCredit Bulbank      BIC/SWIFT: UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
БОГОСЛУЖЕНИЯ
НЕДЕЛЯ - 10 ЧАСА
НОВАТА ЦЪРКОВНА СГРАДА
АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ
Назад към съдържанието