Правилата на живота - Света Троица

Отиване към съдържанието
ПО-ДОБРИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЖИВОТА
Никола Златев
 
(със съкращение)
 
Скъпи приятелю, не преставай да се стремиш към най-хубавото на този свят: да имаш чиста съвест, здраве, работа, семейство, свобода, мир и любов с този до теб, и най-вече с Бога!

Осъзнай, че на света няма нищо по-приятно от домашното „огнище”, което прави хората по-добродетелни, по-мъдри, по-щастливи. Но домът не е къща, резиденция, апартамент, нито панели пясък и вар. Домът е преди всичко духовно пространство, изпълнено с много обич, топлина, сигурност и хората, които живеят там заедно, помагат си, мислят, преживяват, мечтаят и творят!

Най-добрият спасителен „ковчег” в „потопа” на живота е християнското семейство, потопено в любовта! Тежко е без дом, род и Родина!

По-добре е да си избереш партньор с ушите, а не с очите!

По-добре е да живееш сам, отколкото с кого да е!

Осъзнай, че Бог е направил жената красива, за да можеш да я харесваш, но в същото време – и „глупава”, че да може тя да те хареса и че всичко е взаимно и по равно!
 
Не забравяй, че най-доброто оръжие на жените са сълзите!
 
В съвременния живот най-ценното е духовното разбирателство в семейството между мъжът, жената и децата – в името на Бога! Смисъла на семейството е да създаде, отгледа и възпита деца, които да се грижат за родителите си в старините им.
 
Хората трябва да се събират, да си помагат, да се подкрепят и да се грижат един за друг – не поради страх от Бога, а поради любов към Бога и помежду си!
 
Не падай духом! Бъди винаги с човека до теб, както и Бог винаги е с теб!
 
Пази се от чужда жена – от устата й капе мед, но тя ще те заведе на смърт. Радвай се на живота със жената на младостта си, която си обикнал и ти е дал Бог – през всичките дни на суетния си живот.
 
Бъди разумен и силен и не ламти за материални неща. Вещите, имотите, парите, телесните наслади, около които се върти битието ни, ежедневно насаждано от днешната лъжекултура не могат да те направят щастлив!
 
Никога не се предавай – обичай живота и вземай от него само най-хубавото, но знай че смисъла на човешкия живот е да дадеш нещо от себе си и то безвъзмездно, според  дарбите и способностите си, които Всевишния ти е дал – на обществото, в което живееш, за да бъде то усъвършенствано и да се приближи към първоначалния „Божий рай”!
 
Прави добро и не съжалявай за това. Най-добрата награда за доброто дело е, че вече си го сторил!
 
Можеш да допуснеш много грешки, но не допускай фаталната грешка да си зависим от нещо или някого! Ако човека не е свободен да сподели и реши проблемите си – става затворник и роб в собствената си кожа, в собственото си семейство, в собствената си страна!
 
Това, което искаш – Вярвай, че ще го постигнеш и то обезателно ще се случи – само вярвай, моли се, но и прави нужното, за да се случи!
 
Знай, че не можеш да преброиш това, което го нямаш!
 
Знай, че каквото е било – пак ще го бъде, каквото се е правило – пак ще се прави. Няма нищо ново под слънцето!
 
По-добре една шепа пълна със спокойствие, отколкото две шепи пълни с труд и гонене на вятъра!
 
Сънят на работника е сладък независимо дали е ял малко или много, а пресищането на богатия не го оставя да спи!
 
Никой труд не е позорен – единствено безделието е позорно!
 
Няма праведен на земята, които да прави добро и да не греши!
 
Не отказвай добро на онези, които го заслужават, когато е в твоите ръце да им го сториш!
 
Който се стреми към злото върви към своята смърт!
 
Добрият човек винаги намира благоволение пред Господа!
 
Душата на ленивия желае – но не получава нищо, защото мързеливата ръка докарва сиромашия, а сиромахът е мразен даже и от най-близките си!
 
Ако е гладен и жаден врагът ти – дай му да яде и да пие, така ще натрупаш жар на главата му и Господ ще те възнагради да го победиш, но не със зло, а с добро!
 
Помни най-добрата молитва – „Господи, моля те не ми давай ни богатство (да не би да се пресити душата ми), ни „сиромашия” (да не би да се съблазня и да открадна)!
 
Повече от всичко, което пазиш пази „сърцето” си – защото от него са изворите на живота!
 
Не презирай наказанието от Господа – защото Господ наказва онзи, когото обича, за да го вразуми!
 
Няма по-голяма радост за човека освен да върши добро, да се весели, да яде и да пие и да намира наслада за душата си в плодовете на труда си – това е неговия дял в живота и е дар от Бога!
 
Бой се от Бога и спазвай неговите заповеди – в това се заключава най-важното задължение на човека!
 
Жалко е, че най-хубавото чувство – любовта – е най-нетрайното, а най-лошото – омразата – е най-продължително, но ти се стреми да промениш нещата, в полза на любовта!
 
Люби и обичай не тоз, който те привлича, а този, който те обича!
 
Бъди влюбен. Няма по-издръжливо животно от влюбения човек!
 
Проумей, че най-висшата любов е да обичаш Бога и човека до себе си, повече от себе си!
 
Накарай партньора си да те накара да го обичаш!
 
Ако искаш любов – давай всичко от себе си без да се скъпиш – то винаги струва по-малко!
 
Не е задължително всички да се обичаме. На първо време предостатъчно е да не се мразим!
 
Ако всичко имаш, а любов нямаш – то знай, че нищо нямаш!
 
Не може да има мир без любов!
 
Обичай Господ с цялото си сърце, с всичката си сила и всичкият си разум – и човека до тебе, както себе си – което ще рече, да обичаш Бога тоест морала (доброто) в ближния и в себе си, а не лошотията!
 
Когато мизерията влезе през вратата, любовта излиза през прозореца! – а ти не допускай това!
 
Обичай и прощавай! Истинската любов е да умееш да правиш компромис със собственото си самолюбие!
 
Човек трябва да обича не само близките и приятелите си, а дори и тези, които вършат зло, защото те не знаят, не осъзнават, че вършат зло и трябва да им се отварят очите, а то без внимание, грижа и любов не става!
 
Стреми се да спазваш 10-те Божии заповеди, но първо ги научи – и разбери, че те се отнасят именно за теб, а не за някой друг!
 
Не се възгордявай – много често успехът предразполага към лекомислие и провал!
 
Не забравяй, че колкото повече човек дава от себе си, толкова повече Бог му дава!
 
Не забравяй, че повече щастие има в даването, отколкото в получаването!
 
По-добре сърцето ти да бъде наполовина пълно със добро, отколкото наполовина изпразнено!
 
Осъзнай, че не можеш да избягаш нито от икономическите закони, нито от смъртта, нито от
 
Стреми се да се представиш безупречно въпреки неблагоприятното политическо положение, а не благодарение на него!
 
Стреми се да не избързваш, а да забавяш и да изчакваш естествения ход на нещата без да ги спираш, докато дойде най-подходящото време за успешно действие!
 
Труди се! Който иска да работи – търси начини, който не иска – търси причини (да се оправдава)!
 
Не можеш да спечелиш, без да загубиш!
 
Бъди дисциплиниран – дисциплината не е принуда, а е мярка за съвест!
 
Не се отпускай, а поддържай напрежение в живота си – само то може да те държи в изправност!
 
За да се научиш да четеш между редовете – трябва да прочетеш достатъчно много текстове!
 
Учи се – най-големият враг на всичко е посредствеността!
 
Бъди упорит – това, което не може да се постигне с труд, може да се постигне само с много труд!
 
Ленивецо, учи се от мравката, тя няма баща да й се кара, нито началник да я командва, нито партиен секретар да я агитира и манипулира, а ежедневно и ежечасно работи!
 
Учи се от Господа – той никога не почива, никога не спи, а вечно и всякога работи за нас! Слава на Него! Само, който се учи, ще сполучи!
 
Цената на образованието винаги е по-ниска от цената на невежеството!
 
Стреми се да придобиваш знания и мъдрост. Мъдростта е главното нещо в живота. Тя запазва живота на онези, които я имат – но ти знай, че в многото мъдрост има и много тъга!
 
Не изобличавай глупавия – защото ще те намрази. Изобличавай мъдрия – и той ще те обикне!  
 
Печалбата от мъдростта е по-скъпа от чисто злато, но ти не смятай себе си за мъдър, нито се възгордявай. Уповавай се на Господа от все сърце, не се облягай на твоя разум и знай, че начало на мъдростта е страхът от Господа!
 
Бог дава мъдрост, знание и радост само на угодния Нему човек. А на грешния Бог дава да се труди, да събира и да трупа, за да предаде всичко на угодния Богу!
 
Помни, че няма мъдрост, ни разум, ни план, който да успее против Господа!
 
Стреми се да приемеш живота си такъв какъвто и както ти го е определил Бог – това е тайната на живота!
 
Най-доброто качество на парите е тяхното количество – но ти не се стреми към много пари – те убиват всичко!
 
Не всичко е пари приятелю! С пари можеш да си купиш къща, но не и дом, легло – но не и сън, жена – но не и любов, лекарство – но не и здраве, книга – но не и знание, часовник – но не и време, положение – но не и уважение! Спомни си колко коли, колко жилища, колко жени и колко пари е имал Исус Христос и има ли по-велик от Него!
 
Не допускай когато джобът ти е пълен – сърцето ти да се изпразва. Мястото на парите ти все пак е в джоба ти, а ти не ги пускай да влязат в сърцето ти!
 
Каквото и да ти приказват, с каквото и да те баламосват – ти си знай, че става дума за пари! – и затова си отваряй очите на четири!
 
Не си разпилявай парите – щастието не е в парите, но нещастието винаги го има в безпаричието!
 
По-добре е да си без пари, отколкото парите ти да са без тебе!
 
Не харчи парите си за това, което не е „хляб”!
 
Ако изгубиш парите си – не си изгубил много, ако изгубиш свободата си – изгубил си доста, ако изгубиш вяра в себе си и в Бога – изгубил си всичко!
 
Не си давай парите за икони и не се кланяй на иконите – те са за прости и неграмотни хора, понеже са идоли, лъжа и голяма заблуда, измислени са от търговците за пари и не показват Истината за Бога!
 
Който мисли само за материални облаги, се обрича на безсилие, защото губи подкрепата и силата на Бога!
 
Разбери, че всички, които са забогатели, са богати само, защото другите са бедни!
 
По-добре половината от нещо, отколкото всичко от нищо!
 
Единственото сигурно нещо в света е това, което вече се е случило!
 
Почитай хляба и разбери, че само гладен знае, сладък ли е хляба!
 
Няма смисъл да си губиш времето и енергията напразно, за да изправяш онова, което Господ е направил криво – не можеш!
 
Ако не промениш енергията си в положителна – просто ще загинеш!
 
Най-добрият начин да продължиш живота си е да не го скъсяваш с глупостта си!
 
Научи се да казваш „Не” и на най-близките си!
 
Изразявай мнението си, но цивилизовано, без грубости, заплахи и закани!
 
Истината най-лесно стига целта си посредством шегата!
 
Избягвай комплектите, те могат да те накарат да затъпееш!
 
Никога не се оплаквай! Ако не си постигнал нещо, то е защото не си го пожелал достатъчно силно!
 
Не критикувай! Ако критикуваш, критиката ти не бива да съдържа клевета!
 
Не забравяй, че понякога извинението е тънък слой истина, намазан с доста дебел слой лъжа и лицемерие!
 
Няма добри лъжци – има наивни глупаци! А ти не бъди като тях!
 
Отбягвай лошите мисли – мисли само за хубави неща!
 
Помагай на всички около тебе с каквото можеш!
 
Споделената болка е двойно по-малка, а споделената радост е тройно по-голяма!
 
Не подарявай изкуствени цветя! – те не миришат на хубаво, мъртви са!
 
Разбери какво е това „чиста съвест” и денонощно се бори за нея!
 
Радвай се на всеки Божий ден! Пази си здравето! По-скъпо от здравето е само лечението!
 
Ако видиш, че нещо много го рекламират – бягай от него!
 
Не допускай да те командва телевизията, нито каквито и да е медии!
 
Не е беда, че вече не сте деца, беда ще бъде ако забравите, че сте били деца!
 
Прочети цялата Библия поне веднъж!
 
Моли се на Господа тъй, сякаш Го виждаш. Ако не Го виждаш, не се стеснявай – Той обезателно те вижда!
 
Само вярата в хубавото, в красивото, в доброто, в одухотвореното, в Божественото – може да ни спаси!
 
Не поучавай другите само с думи, а преди всичко с делата си!
 
Не усложнявай нещата – те са прости!
 
Не съжалявай за стореното, а за пропуснатото!
 
Не тъжи ако някога загубиш, а гледай напред! Най-важното е да съумееш да извлечеш полза от загубата си!
 
Когато губиш, губи с достойнство. Кажи си – „живота продължава” – без излишен драматизъм и трагично съжаление, и продължавай напред! Всичко е в твоята глава и в твоите и Божиите ръце!
 
Стреми се да общуваш с възрастните хора и най-вече с родителите си!
 
Помагай на старите и болни хора и обезателно разговаряй с тях! И ти ще остарееш!
 
Стани приятел с много деца и най-вече с твоите!
 
Научи се да приготвяш добре поне 7 ястия!
 
Стреми се да бъдеш по-близо до майката Земя. Тя няма да те направи богат, но поне гладен няма да ходиш!
 
Ако искаш да решаваш нещо много важно – остави го за утре!
 
Не намалявай цигарите! Откажи ги!
 
Стреми се да наричаш нещата с истинските им имена!
 
Не възприемай себеотрицанието като самоунищожение!
 
Не преяждай! Похапвай си и мед, но знай, че не само с „хляб” ще живее човек, а и с всяка мъдрост, която излиза от Божията уста!
 
Позволи си поне един път седмично да се излежаваш до късно!
 
Научи наизуст молитвата „Отче наш” и си я казвай – преди ядене, преди сън, преди работа, преди път!
 
Научи се да познаваш хората по очите, по ръцете и най-вече по делата им!
 
Бъди великодушен! Най-голямата привилегия за човека е истинското приятелство!
 
Вярвай в Бога, но добре заключвай къщата и колата си! Бог не може, а и не трябва да върши твоята работа!
 
Прочети поне една книга по астрология, че да разбереш колко е абсурдна тя!
 
Усмихвай се повече – бъди любезен, учтив и възпитан!
 
Дръж се на прилична дистанция от шефа си, както от огъня! Ако се приближиш – изгаря те, ако се отдалечиш – изстиваш!
 
Умният човек се познава не по това, което е казал, а по онова, което е премълчал!
 
Политиката е една от най-древните професии и много прилича на първата древна професия. Затова – бягай от политиката – в нея липсва любовта, има само сметки и интереси!
 
Не забравяй, че най-много се лъже след лов, по време на война и преди избори!
 
Знай, че всички партии са демократични, само интересите им – лични!
 
Който иска да служи на народа си – трябва да се откаже да служи на родата си!
 
Знай, че не става за знаменосец този, който постоянно си развява байрака!
 
Знай, че е невъзможно да се управлява без власт и без пари, но и те трябва да се управляват само разумно, без злоупотреба, с достойнство ни с чест!
 
Знай, че „магаре“ от срам не разбира, затуй се лесно корумпира!
 
Приближавай се към Бога, ако искаш и Той да се приближи до теб!
 
Стреми се да правиш всичко със свръхморал!
 
Бъди добър, но не ставай балама!
 
Всичко е добре, само когато свършва добре!
 
Най-добре е да планираш това, което вече си направил!
 
Пази си нервите – за нищо не се ядосвай, просто няма смисъл!
 
Вярно е, че здравето не е всичко, но всичко без здраве е – нищо!
 
Върши винаги нещо правилно – тогава част от хората ще бъдат доволни, а останалите учудени!
 
Понякога най-добрия отговор е мълчанието!
 
Добрата дума не може да се купи на никаква цена!
 
По-добре е по-малко да съдиш хората и повече да ги обичаш!
 
Понякога по-доброто оръжие от критиката е – молитвата!
 
Прави каквото трябва – да става каквото ще!
 
Не оставяй днешната усмивка за утре! Бъди винаги усмихнат, но не ставай смешен!
 
Разбери, че който не желае да работи – не трябва да яде!
 
Осъзнай, че най-добрата възглавница е чистата съвест!
 
Имай в предвид, че за всяко сложно нещо има и едно просто решение – и то е грешно!
 
По-добре е да не обещаваш, отколкото да обещаеш и да не изпълниш!
 
Знай, че човек предполага – но Господ разполага!
 
Разбери, че Бог си знае работата и никога не избързва, нито забавя, нито забравя – въпреки, че на тебе ще ти се вижда нещо по-друго!
 
Както цениш приятелите си и Бога, така и Те ще ценят тебе!
 
Знай, че който иска всичко – всичко губи!
 
Който с е отказал от излишествата, той се е избавил от лишенията!
 
Ако искаш работата ти да върви – върши я!
 
Знай, че не мирише на добре онова, което винаги мирише!
 
Осъзнай, че полезната лъжа струва повече от безполезната истина!
 
Внимавай с думите си! Езика кокали няма, но кокали троши!
 
Внимавай за какво си мислиш, защото – сбъдва се!
 
Бъди умен -  първо мисли и тогава прави, а не обратното!
 
Кой каквото прави – добро или зло, на себе си го прави!
 
Живей скромно, честно и почтено!
 
Бъди търпелив – търпението побеждава всичко!
 
Пази се от истерични, глупави и зли хора и не спори с тях. По-добре да се престориш на глупав отколкото да спориш с глупав!
 
Бог дал, Бог взел – а ти не кори Бога за това, защото не ти, а Той е Бог!
 
Господ вижда всичко и нищо и никого не забравя!
 
По-добре да си добър, отколкото велик! Но не е достатъчно само да си добър – нужно е да си и разумен (майката на един летец вероятно от „добрината“ си винаги го съветвала: синко моля те да летиш по-нисичко и по-бавничко)
 
По-добре да вървиш не по пътя, по който ходят другите, а по справедливия, и по правилния – по Божия път!
 
Добре е да казваш, че имаш чиста съвест, но имай в предвид, че мярката на Бога за съвест доста много се различава от твоята!
 
Не искай туй, което сам не даваш!
 
Не прави на хората това, което не искаш те да ти правят!
 
Гладно око – лошо гледа. Но лакомото око е по-голямо зло!
 
Ако искаш свобода – и ти я давай!
 
Голямо богатство е добрият съсед!
 
Приятелството е по-добро от роднинството!
 
Най-големи врагове на човека са домашните му!
 
Каквото и да правиш  - прави го разумно и мисли за края му!
 
Бог дава достатъчно за задоволяване на онова, което Той изисква – използвай го!
 
Който не върви напред – върви назад!
 
Всичко, което човек върши против съвестта си е голям грях!
 
Грехът ти, приятелю, ще те доведе до просешка тояга – затова е по-добре да се стремиш да не грешиш!
 
Купувай не онова, което ти харесва или е евтино, а онова, което ти е най-нужно!
 
Не се отказвай от истината – понякога тя изглежда безпомощна, но никога не загива!
 
Обичай всички, доверявай се на малцина, не навреждай на никого!
 
Бъди благоразумен – не скърби за това, което ги нямаш, а се радвай на това, което имаш!
 
Помни, че най-доброто качество на количеството е все пак – неговото качество!
 
Бъди справедлив, не завиждай, не злобей!
 
Стреми се да вършиш добро, без да очакваш материална отплата или слава! - такъв е пътя към духовното съвършенство!
 
Не върши зло, защото злото идва върху тебе и децата ти!
 
Всичко е позволено, но не всичко е полезно!
 
Каквото посееш, това ще пожънеш!
 
Вяра ти е нужна, а не безцелни пътища, но вяра в Господа, а не в идолите!
 
Бог те обича приятелю! А ти ... ?
 
Истинския Бог е този, на когото когато се помолиш с вяра – отговаря.
 
Не вярвай на врачки, гадатели и астролози – те са слуги на дявола. Вярвай и се уповавай само на Бога!
 
Бог не може да стори никакво добро между нас – без теб и без мен!
 
Божията математика, Божията икономика, въобще Божиите стандарти (т.е. Божието царство) нямат нищо общо със земните такива!
 
Уповавай се на Бога и не разчитай на своя „разум“!
 
По-добре да си зависим от Бога, отколкото от дявола!
 
Не дявола е силен когато те надвива, а ти си слабичък, когато лесно му се даваш!
 
Знай, че човешкото сърце е като огледалото – счупиш ли го – не можеш го събра отново!
 
Ако знаеш добро, а не го правиш – голям грях правиш!
 
Помни, че миналото не се връща – само се преглъща!
 
Не скитай безцелно! Ако не знаеш накъде отиваш – винаги ще стигнеш там, където не трябва!
 
Всеки път, когато свалиш очите си от Господа и ги насочиш другаде или към себе си – грешиш!
 
Вяра без дела е мъртва и безполезна!
 
Съпротивлявай се на дявола (злото) и той ще бяга от тебе!
 
Научи се да казваш по-често „Благодаря“, „Извинявай“ и „Моля те“!
 
Не се заблуждавай, че можеш да излъжеш или да надхитриш Господа!
 
По-добър приятел ти е не този, който ти бърше сълзите, а този – който не допуска да плачеш!
 
Ако искаш да успееш – трябва да не спираш да се трудиш – друга рецепта няма!
 
Най-голямото бедствие за човека е липсата на истинско познание за Бога, затова глупавите хора лесно приемат делата на дявола за дела Божии!
 
Бъди хитър – като змията, и незлоблив като гълъба!
 
Не се доверявай на случайни хора – изпитвай духовете им по делата им!
 
Знай, че съдбата винаги оставя вратичка за излизане и от най-трудното положение – от теб се иска само да не падаш духом и да не преставаш да търсиш вратичката!
 
Научи се да се покланяш на Бога, не само физически, а преди всичко с Дух и Истина!
 
Хубаво е да се стремиш към върхът, но не във върхът е щастието – а в пътя към него!
 
Птичето (на щастието) рядко каца на рамото ти, но само от тебе зависи дали то ще остане там завинаги!
 
Народ без вяра, както и армия без дух – са абсолютен и никому ненужен боклук!
 
Най-опасната лъжа е изтънчената, която е най-близо и много прилича на истината!
 
Бъди много предпазлив с църквите! Знай, че добре е църквите да имат и социална политика, но не това трябва да бъде основната им функция. Основната задача на църквите е да проповядват вярно истината за Бога! (Ако истината за Бога стигне до всички хора – няма да има нужда от никакви социални дейности!)
 
Учи се и се стреми преди всичко към духовно съвършенство – бъди съвършен, както е съвършен и Небесния ни Отец!
 
Не забравяй, че най-светлото качество в човека е искреността и стремежа му да бъде честен!
 
Знай, че умният човек (мъдрецът) живее по-добре и без особени проблеми, защото намира начини да не влиза в особени противоречия с обкръжаващите го, с природата и своето тяло и намира начин да живее в хармония, съзвучие и мир с човека до себе си и преди всичко с Бога!
 
Не се подчинявай на глупав човек, нито пък вземай страната на силния на деня – рано или късно ще плащаш за това!
 
Ако си силен – а вършиш зло, ще загубиш силата си. Ако си слаб и вършиш добро – ще станеш силен! Стреми се да побеждаваш злото чрез добро!
 
Знай, че ще стане това, което е писано от Бога, а не това – което ти се иска!
 
Бъди умерен във всичко и добронамерен към всеки!
 
Бъди умен! Разбери, че се налага да правиш това, което трябва и, че не може да правиш само това, което ти се иска. Гласът на разума е тих, но той не се уморява докато не бъде чут!
 
Стреми се към равновесие и хармония навсякъде и във всичко!
 
Бягай от чуждото – то си е чуждо и не може да носи радост на тебе!
 
Добри постъпки са ония дела на хората, които са полезни не само за тебе, а преди всичко за цялото общество!
 
Най-доброто наказание за мързела и некадърността е бедността!
 
Лягай с кокошките – ставай с петлите! По-доброто бъдеще няма само да дойде при тебе – ти трябва да отидеш при него!
 
Въпреки всичко, по-добре е да бъдеш бунтар срещу всяко зло и никога да не изневеряваш на доброто!
 
За всичко си прави програма минимум и програма максимум. Изпълнявай стриктно програмата минимум и не преставай да се стремиш към програмата максимум – това е пътят на успеха!
 
Не спирай да се стремиш към извисяване и духовно съвършенство – към здрав дух в здраво тяло!
 
Разбери, че в този побъркан свят, не парите и имотите, а само истинската любов е най-ценното съкровище!
 
Единствената гаранция за твоята защита и спасение от злото е добрата лична хигиена – не само физическата, но и преди всичко моралната, духовната!
 
Господ ни е дал 2 уши и само 1 уста, за да ни подскаже, че по-малко трябва да се молим и повече да Го слушаме! Бой се от Бога и спазвай Неговите заповеди – в това се заключава всичко за човека!
 
Помни, че има начини, човек може да черпи огромна сила, енергия и информация от най-мощния компютър на вселената – принадлежащ на Онзи космически разум, за Който все още знаем твърде малко и Когото обикновените вярващи наричат Бог! Търси ги! Използвай ги!
 
Никога не забравяй, че има Един, Който стои най-отгоре, Който всичко вижда и Който въздава според делата!!!
БАНКОВИ СМЕТКИ
   UniCredit Bulbank      BIC/SWIFT: UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
БОГОСЛУЖЕНИЯ
НЕДЕЛЯ - 10 ЧАСА
НОВАТА ЦЪРКОВНА СГРАДА
АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ
Назад към съдържанието