Четене на Библията - Света Троица

Отиване към съдържанието
ПЛАН ЗА ЧЕТЕНЕ НА БИБИЛЯТА
Ежедневното четене и изучаване на Божието Слово е неразделна част от живота на един победоносен християнин. Много хора първоначално изпитват затруднения. Насърчаваме ви да положите усилия и дисциплина, защото трудът ви ще си заслужава.
Дори и в началото да не разбирате всеки стих, Бог ще оцени постоянството ви и ще започне да ви Се открива все повече и това начинание ще се превърне неусетно в голяма наслада и удоволствие.
Предлагаме ви да четете Библията по план, защото това е един много добър начин за изграждането на този навик. В интернет можете да намерите различни планове според предпочитанията си. Ние сме приготвили за вас няколко плана, по който може да прочетете библията за една година.
Изберете един от тях и започнете още днес и неусетно ще прочетете цялата Библия за един година, а това ще спомогне неимоверно за вашето духовно израстване и зрялост.

ЕЖЕДНВЕН ПРОЧИТ ОТ
СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ
ПРОЧИТАНЕ НА БИБЛИЯТА
ЗА ЕДНА ГОДИНА ПО ЖАНРОВЕ

ЗА ПРЕГЛЕД И ЗТЕГЛЯНЕ

ЗА ПРЕГЛЕД И ЗТЕГЛЯНЕ

ПЛАН ЗА ПРОЧИТАНЕ НА
БИБЛИЯТА С ПОЧИВКА В НЕДЕЛЯ

ЗА ПРЕГЛЕД И ЗТЕГЛЯНЕ

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ИНТЕНЗИВНО ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА
Предлагаме ви следният план:

Всеки ден прочитай по една глава от всеки списък – общо десет глави на ден.
Когато свършиш с една книга, веднага започваш следващата в списъка. Когато свършиш със списъка го започваш отначало. Постоянно повтаряй списъците. Тъй като списъците са различни по дължина, четенето постоянно ще е разнообразно и никога няма да четеш едни и същи глави заедно.
Списък 1 (89 дни)
Матей, Марк, Лука, Йоан


Списък 2 (187 дни)
Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие

 
Списък 3 (78 дни)
Римляни, I и II Коринтияни, Галатяни, Ефесяни, Филипяни, Колосяни, Евреи
Списък 4 (65 дни)
I и II Солунци, I и II Тимотей, Тит, Филемон, Яков, I и II Петър, I, II и III Йоан, Юда, Откровение
 
Списък 5 (62 дни)
Йов, Еклисиаст, Песен на песните
 
Списък 6 (150 дни)
Псалми

Списък 7 (31 дни)
Притчи

Списък 8 (249 дни)
Исус Навин, Съдии, Рут, I, II, III и IV Царе, I и II Летописи, Ездра, Неемия, Естир
 
Списък 9 (250 дни)
Исая, Йеремия, Плачът на Йеремия, Езекиил, Даниил, Осия, Йоил, Амос, Авдии, Йон, Михей, Наум, Авакум, Софония, Агей, Захария, Малахия
 
Списък 10 (28 дни)
Деяния на апостолите
СЪВЕТИ, КОИТО ЩЕ  ДОПРИНЕСЪТ ДО ЖЕЛАНИЯТ УСПЕХ В ЧЕТЕНЕТО

Чети по една глава от всеки списък ежедневно – наведнъж или на два пъти. Щом приключиш с една книга, започни следващата. Приключиш ли списъка, започни го отново. Следвай дадения ред.
Чети бързо (без „скоростно четене“), за да добиеш обща представа. Чети толкова бързо, колкото успяваш да възприемеш съдържанието. Целта не е задълбочено изучаване или запомняне. Стреми се към 5-6 минути на глава. Приключиш ли с една глава веднага мини към следващия списък.
Премини през текста – без запъване, повторно четене, търсене на препратки.
Има различни „начини“ на четене: скоростно преглеждане, внимателно прочитане със средна скорост, изучаване на текста, дълбоко размишление. Добре е да си някъде по средата между първия и втория начин.
Повечето хора намаляват времето и увеличават възприемането само след две-три седмици.
Не проверявай неща, които „не разбираш“ – истинското разбиране ще дойде от много четене в контекст с времето. Премини през текста.
Ако пропуснеш ден или два – няма проблем, продължавай, не се отказвай.
Тази система има двуяка цел: да опознаваш Словото и да се приближаваш до Бог все повече.

БИБЛИЯТА В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ

БИБЛИЯТА В PDF ФОРМАТ

ТЪРСЕНЕ В БИБЛИЯТА

БИБЛИЯТА
за електронен четец на книги

            


БАНКОВИ СМЕТКИ
   UniCredit Bulbank      BIC/SWIFT: UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Читалище "Хр. Ботев"
ул. "Даме Груев" 1
Неделя: 10.00 часа
Сряда: 18.30 часа

Назад към съдържанието