Домашни групи - Света Троица

Отиване към съдържанието
МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАШНИ ГРУПИ
ДОМАШНИ ГРУПИ - БИБЛЕЙСКИ ДИСКУСИИ

МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ

ЦЪРКВАТА В ДЕЙСТВИЕ
Опитайте се да се поставите на мястото на първите ученици. Те са били шокирани. Исус е бил разпънат на кръст. След това, още по-шокиращо, е възкръснал.

МАТЕРИАЛИ ЗА
ПЪРВО ЙОАНОВО
ПОСЛАНИЕ

ОБЩЕНИЕ С БОГА
Най-вероятно 1 Йоаново послание е било написано като циркулярно писмо до църквите около гр. Ефес, където ап. Йоан е служил в края на живота си. Поводът за него е ереста на гностицизма, която е започнала своето разпространение в края на първи век.
ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДОМАШНИ ГРУПИ

ОБУЧЕНИЕ
НА РЪКОВОДИТЕЛИ
НА ДОМАШНИ ГРУПИ

СМИСЪЛЪТ НА ДОМАШНИТЕ ГРУПИ
Нашата нужда от общение
Въпроси: 1) Как се е провеждал вътрешно-църковния живот в ранната църква
· в храма единни духом – голямото събрание, единството на цялата църква;
· в къщите (по домовете) – където е реалното общение и където се изгражда интимност (близост) между вярващите.

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ В ДОМАШНИТЕ ГРУПИ

ЦЕННОСТИ В ДОМАШНИТЕ ГРУПИ
Здравословната среда в домашната група насърчава искреността и откритостта. Вярващите трябва да се отнасят един към друг с благодат в областите на слабост и да търсят начин за подпомагане, а не за събаряне. За да се създаде среда на доверие и споделяне в рамките на групата, е важно да се спазва поверителността за неща, които биха уронили нечий авторитет.
БАНКОВИ СМЕТКИ
   UniCredit Bulbank      BIC/SWIFT: UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Читалище "Хр. Ботев"
ул. "Даме Груев" 1
Неделя: 10.00 часа
Сряда: 18.30 часа

Назад към съдържанието