Принадлежност - Света Троица

Отиване към съдържанието
ЗА НАС
ПРИНАДЛЕЖНОСТ


Евангелска петдесятна църква „Света Троица“ - гр. Пловдив е местно поделение на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) - българско национално християнско вероизповедание, което принадлежи към световното евангелско-протестантско движение, водещо началото си от Реформацията през 16 век, и на световното петдесятно движение, възникнало в началото на 20 век.

СЕПЦ членува в:
• Българския евангелски алианс, регистриран под името „Обединени евангелски църкви“, който включва основните протестантски движения в страната ни;
• Петдесятното европейско общение (Pentecostal European Fellowship), обединяващо основните национални петдесятни движения в Европа;
• Световното общение "Асамблеи на Бога" (World Assemblies of God Fellowship) - най-голямото световно петдесятно движение, което обединява повече от 150 национални петдесятни деноминации по света и над 64 милиона членове.
Назад към съдържанието