Света Троица

Отиване към съдържанието
КОИ СМЕ НИЕ
НИЕ СМЕ общество от християни, които вярваме в единствения, жив и истинен Бог, Който е вечен, суверенен и е един Бог в три лица - Отец, Син и Святи Дух. Затова и името на църквата ни е „Света Троица“. Желанието ни е да работим усърдно за достигането на  благата вест за спасението чрез Исус Христос до всички наши сънародници. Още...

ДОКТРИНА
НИЕ ВЯРВАМЕ, че Свещеното Писание на Стария и Новия Завет е боговдъхновено и представлява Божието откровение за човека - непогрешимото и авторитетно правило на вяра и поведение. Божественото вдъхновение се отнася еднакво и пълно за всички части на оригиналните текстове и гарантира тяхната достовернос.  Още...
В КАКВО ВЯРВАМЕ
НИЕ ВЯРВАМЕ, че Бог е любов, че Той ни обича и ни е създал, за да общува с нас. Затова в душата на всеки човек има една празнота, която не може да бъде запълнена по никакъв друг начин освен чрез общение с Твореца; Бог ни дава втори шанс; когато сме наранени и съкрушени, Той е готов да ни изцели и възстанови.  Още ...

АКЦИЯ  
ЗА СЪБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НОВ МОЛИТВЕН ДОМ
Можете да направите дарение използвайки банковите ни сметки в
Уникредит БулбанкBank Account Holder:         EPC "Sveta Troica"
Bank:                                UniCredit Bulbank
BIC/SWIFT:                                  UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76


ПРЕДАВАНЕ НА ЖИВО
неделните богослужения

АРХИВ ОТ ПРОПОВЕДИ
може да слушате или да
изтеглите желаната проповед

АУДИО РУБРИКИ
тук може да намерите
рубрики с различна
тематична насоченост

КАКАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЪРКВА „Света Троица"
Ние сме общество от християни, които вярваме в единствения, жив и истинен Бог. Не сме съвършени и все още се проваляме дори по някога да се опитваме да прикрием провалите си. Ние сме Християни, които обичат Исус Христос и се стремят да Го поставят в центъра на своя живот и вяра.
Евангелски протестанти сме, приемащи Библията като основно мерило за морал и вяра в живота. Ние основаваме своите убеждения само и единствено върху Божието слово - Библията.
Църквата ни не е клуб за светци, но по-скоро лечебница за грешници. Знаем, че Христос има силата да прощава греховете и да ни избавя от тях. Църквата съдейства за изграждане на добър и здрав морал в живота на своите членове и техните семейства. Ние смятаме,  че поклонението пред Бога е най-важната дейност в християнския живот.
Църквата  ни се стреми да поддържа братски, приятелски отношения с всички християнски общества, които приемат истините на Божието Слово и живеят по техните правила. Ние не вярваме, че само петдесятните вярващи ще  бъдат спасени или че сме единствената църква, която проповядва библейската истина. Ние не вярваме, че се спасяваме чрез дела по закона.  Не вярваме, че се спасяваме, като живеем чист живот или като спазваме  десетте Божии заповеди. Убедени сме, че човек се спасява по благодат  чрез вяра в Исус Христос.
Отправяме  гореща покана към всички, които търсят църква или са любопитни относно  християнската вяра. Ще се радваме да посетите нашите богослужения.
ЗА ДА БЪДЕ ДЕНЯТ ТИ ПОЛЗОТВОРЕН

Изключително  важно е да започваме деня си с Исус! Плътта винаги ще се опита да ни  кара да правим малки компромиси с това! „Защо първо не си погледнеш  телефона? Защо не провериш какво става в социалните мрежи, а пък после  може да си четеш Словото“ или „Пий едно кафе, нямаш толкова време, може  да си четеш и по-късно“. Важно е да започваме деня си търсейки Бога,  за  да бъде денят ни плодотворен.
Крайно  време е да спрем да четем Библията като вестник! Четем Словото за да бъдем трансформирани, а не информирани! Започни деня си със Словото!  Духът трябва да покори плътта, за да можем да ходим с Бога. Не можем да  ходим с Бог без молитва и четене на Словото!
МОЖЕШ ДА ЗАПОЧНЕШ ДЕНЯТ СЪС СЛЕДНАТА МОЛИТВА:

Господи,  дай ми душевно спокойствие и  мир, за да посрещна всичко, което ще ми  донесе настъпващият ден.  Помогни ми изцяло да се предам на Твоята воля. През всеки час на тоя  ден ме наставлявай и подкрепяй.
Каквито и  вести  да достигнат до мен през деня, помогни ми да ги приема със спокойствие и  с твърдото убеждение, че Ти си в контрол над всичко.
Във  всички мои  думи и дела ръководи мислите и чувствата ми. При всички непредвидени  обстоятелства не позволявай да забравя, че Ти си до мен.
Господи,   дай ми сили да понеса умората на настъпващия ден и всички неочаквани   събития през деня. Ръководи моята воля и ме научи да се моля, да  вярвам,  да се надявам, да търпя, да прощавам, да благодаря и да обичам  всички.
Назад към съдържанието