SvetaTroica

Отиване към съдържанието

Главно меню:

АКЦИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НОВ МОЛИТВЕН ДОМ

ВИЖТЕ ЕТАПИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА  МОЛИТВЕНИЯ ДОМ
Банкови сметки:
Bank Account Holder:   EPC "Sveta Troica"
Bank:                                  UniCredit Bulbank
BIC/SWIFT:                UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
В КАКВО ВЯРВАМЕ

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Бог е любов, че Той ни обича и ни е създал, за да общува  с нас. Затова в душата на всеки човек има една празнота, която не може  да бъде запълнена по никакъв друг начин освен чрез общение с Твореца. още...
ДОКТРИНА

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Свещеното Писание на Стария и Новия Завет е  боговдъхновено и представлява Божието откровение за човека непогрешимото  и авторитетно правило на вяра и поведение. още...
КОИ СМЕ НИЕ

НИЕ СМЕ общество от християни, които вярваме в единствения, жив и истинен Бог, Който е вечен, суверенен и е един Бог в три лица - Отец, Син и Святи Дух. Затова и името на църквата ни е „Света Троица“. още...
ВСИЧКО, КОЕТО ДИША НЕКА ХВАЛИ ГОСПОДА; ХВАЛЕТЕ ГОСПОДА

"Това благовестие на  царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на  всичките народи. И тогава ще дойде свършекът." (Матей 24,16)
ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Евангелска петдесятна църква „Света Троица“ - гр. Пловдив е местно  поделение на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) -  българско национално християнско вероизповедание.  още...
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЪРКВА „Света Троица“

Ние сме общество от християни, които вярваме в единствения, жив и истинен Бог. Не сме съвършени и все още се проваляме дори по някога да се опитваме да прикрием провалите си. Ние сме Християни, които обичат Исус Христос и се стремят да Го поставят в центъра на своя живот и вяра.
Евангелски протестанти сме, приемащи Библията като основно мерило за морал и вяра в живота. Ние основаваме своите убеждения само и единствено върху Божието слово - Библията.
Църквата ни не е клуб за светци, но по-скоро лечебница за грешници. Знаем, че Христос има силата да прощава греховете и да ни избавя от тях. Църквата съдейства за изграждане на добър и здрав морал в живота на своите членове и техните семейства. Ние смятаме,  че поклонението пред Бога е най-важната дейност в християнския живот.
Нашата мисия е:  „Идете, прочее, научете  всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,  като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас  през, всичките дни до свършека на века.“ Матея 28:19-20

Църквата  ни се стреми да поддържа братски, приятелски отношения с всички  християнски общества, които приемат истините на Божието Слово и живеят  по техните правила. Ние не вярваме, че само петдесятните вярващи ще  бъдат спасени или че сме единствената църква, която проповядва  библейската истина. Ние не вярваме, че се спасяваме чрез дела по закона.  Не вярваме, че се спасяваме, като живеем чист живот или като спазваме  десетте Божии заповеди. Убедени сме, че човек се спасява по благодат  чрез вяра в Исус Христос.

Отправяме  гореща покана към всички, които търсят църква или са любопитни относно  християнската вяра. Ще се радваме да  посетите нашите богослужения.
ПРОТЕСТАНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Протестантството се заражда през ХVI век в условията на Реформацията и като част от Реформацията. Названието "протестантство" идва от документ, наречен протестация (открита декларация), внесен от група привърженици на реформационните идеи, по-специално на идеите на Мартин Лутер и адресирани към католиците в сейма на гр. Шпайер (Германия). Въпреки тази декларация решението на сейма е да не се допуска разпространението на новите радикални по отношение на Римокатолическата църква религиозни идеи и това довежда до обособяване на новата християнска деноминация.
Протестантството не приема редица догми и канони на католицизма, тъй като счита, че те са в разрез с Библията. От него и от православието протестантството се отличава главно с принципа за непосредствената връзка между Бог и човека и в принципа, че Библията е краен авторитет по всички въпроси на вярата.
В рамките на протестантството една група църкви се наричат не изповедание, а деноминация. Това е общоприет световен
термин. Общите черти в богословието на тези църкви са много повече от техните различия, които се проявяват в тълкуванието на четири основни доктрини: кръщението, Светия Дух, Господната вечеря и църковното ръководство. По отношение на всички останали учения църквите са в единство. Поради това в много отношения тези църкви работят съвместно по цял свят, както и в България, организират общи мероприятия, конференции и т.н.
ЗА ДА БЪДЕ ДЕНЯТ ТИ ПЛОДОТВОРЕН

Изключително  важно е да започваме деня си с Исус! Плътта винаги ще се опита да ни  кара да правим малки компромиси с това! „Защо първо не си погледнеш  телефона? Защо не провериш какво става в социалните мрежи, а пък после  може да си четеш Словото“ или „Пий едно кафе, нямаш толкова време, може  да си четеш и по-късно“. Важно е да започваме деня си търсейки Бога,  за  да бъде денят ни плодотворен.
Крайно  време е да спрем да четем Библията като вестник! Четем Словото за да  бъдем трансформирани, а не информирани! Започни деня си със Словото!  Духът трябва да покори плътта, за да можем да ходим с Бога. Не можем да  ходим с Бог без молитва и четене на Словото!
Господи,  дай ми душевно спокойствие и  мир, за да посрещна всичко, което ще ми  донесе настъпващият ден.  Помогни ми изцяло да се предам на Твоята воля.  През всеки час на тоя  ден ме наставлявай и подкрепяй.
Каквито и  вести  да достигнат до мен през деня, помогни ми да ги приема със  спокойствие и  с твърдото убеждение, че Ти си в контрол над всичко.
Във  всички мои  думи и дела ръководи мислите и чувствата ми. При всички  непредвидени  обстоятелства не позволявай да забравя, че Ти си до мен.
Господи,   дай ми сили да понеса умората на настъпващия ден и всички неочаквани   събития през деня. Ръководи моята воля и ме научи да се моля, да  вярвам,  да се надявам, да търпя, да прощавам, да благодаря и да обичам  всички.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню