Света Троица

Отиване към съдържанието
КОИ СМЕ НИЕ
НИЕ СМЕ общество от християни, които вярваме в единствения, жив и истинен Бог, Който е  вечен, суверенен и е един Бог в три лица - Отец, Син и Святи Дух. Затова  и името на църквата ни е "Света Троица".
НИЕ ПРИЗНАВАМЕ Библията като Божие Слово и я приемаме като абсолютен авторитет за  нашата вяра и поведение. Затова в нашите богослужения поставяме особен  акцент върху изучаването на Свещеното Писание, като нашият стремеж е да  го прилагаме в ежедневието си.
НИЕ СМЕ ОПИТАЛИ Божията спасителна, изцеляваща, възстановяваща и освобождаваща  благодат. Затова се стремим да споделяме своето свидетелство с колкото  може повече хора. Желанието ни е да работим усърдно за достигането на  благата вест за спасението чрез Исус Христос до всички наши сънародници.

В КАКВО ВЯРВАМЕ
Ние вярваме че,
• Бог е любов, че Той ни обича и ни е създал, за да общува с нас. Затова в душата на всеки човек има една празнота, която не може да бъде запълнена по никакъв друг начин освен чрез общение с Твореца;
• единственият начин общението ни с Бога да бъде възстановено е чрез покаяние за извършените от нас грехове и спасителна вяра в Исус Христос, Който на кръста е понесъл наказанието, което ние заслужаваме;
• когато се проваляме, Бог ни дава втори шанс; когато сме наранени и съкрушени, Той е готов да ни изцели и възстанови; когато сме разочаровани, Той ни дава надежда; че във всички положения, в които може да изпаднем, Неговата благодат е винаги над нас и е напълно достатъчна;
• всеки един от нас е изключително важен и значим в очите на Бога; че Неговата най-голяма цел е животът ни на земята да бъде пълноценен, осмислен и цялостно благословен, а след смъртта си да бъдем завинаги в присъствието Му на небето;
• ще бъдем разпознати като Христови ученици по любовта помежду ни - затова ние издигаме християнските взаимоотношения като основен приоритет. Ние сме различни, но не желаем различията да ни разделят. Имаме слабости, но не желаем слабостите ни да ни отчуждават. Стараем се да се приемаме така, както и Христос ни е приел. Желаем всеки да се чувства добре дошъл и оценен в нашето събрание.


БАНКОВИ СМЕТКИ
   UniCredit Bulbank      BIC/SWIFT: UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Читалище "Хр. Ботев"
ул. "Даме Груев" 1
Неделя: 10.00 часа
Сряда: 18.30 часа

Назад към съдържанието